OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Na temelju čl. 13. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, Magma d.o.o., sa sjedištem Jalkovcu, Varaždinska ulica – odvojak I. 14, OIB: 65673920115, kao Voditelj obrade, pruža vam sljedeće

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA
POSJETITELJA WEB STRANICE
www.magma-vz.hr i Facebook stranice „Magma pokreće zabavu“

Voditelj obrade osobnih podataka:
MAGMA d.o.o.
Varaždinska ulica – odvojak I. 14
Jalkovec
broj telefona: 042/403-777

Kontakt službenika za zaštitu podataka:
Telefon: 042/403-777
E-mail: margareta.mezak@magma-vz.hr

Svrha obrade vaših osobnih podataka:
Svrha obrade vaših osobnih podataka prikupljenih putem web stranice magma-vz.hr je odgovor na vaš upit poslan putem online kontakt formulara. Svrha obrade vaših osobnih podataka prikupljenih putem Facebook stranice „Magma pokreće zabavu“ (slanjem privatnih poruka, komentiranjem ili označavanjem objava) jest odgovor na vaš upit, te interakcija s posjetiteljima.

Pravna osnova obrade vaših osobnih podataka:
Privola.

Primatelj osobnih podataka:
Direktor.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni:
Osobne podatke posjetitelja web stranice i Facebook stranice koji Voditelja obrade kontaktiraju putem formulara, odnosno Facebook poruka, Voditelj obrade briše protekom roka od šest mjeseci od dana kako je Voditelj obrade odgovorio na upit posjetitelja.

Društvo Magma d.o.o. kao Voditelj obrade osobnih podataka ovime vas obavještava da kao ispitanik imate pravo od društva Magma d.o.o. zatražiti pristup vašim osobnim podacima i ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka ili ograničavanje obrade vaših osobnih podataka, zatim imate pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih, te imate pravo na prenosivost podataka. Osim toga imate pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da postoji povreda obrade vaših osobnih podataka. Kod društva Magma d.o.o. ne postoji automatizirano donošenje odluka, te se u odnosu na vas neće donositi odluka koje se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na vas ili bi na vas značajno utjecali. Pružanje vaših osobnih podataka: imena i prezimena, te e-mail adrese nužno je za slanje upita putem formulara koji se nalazi na web stranici magma-vz.hr, tako da postavljanje upita Voditelju obrade putem online formulara neće biti moguće ako ne pružite Voditelju obrade navedene osobne podatke.